Sympozjum Okluzja - Leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w poniższym szkoleniu/kursie praktycznym, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Gdy zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, wówczas ustalimy dogodny termin z Prowadzącym oraz z Państwem i poinformujemy o nim na naszej stronie internetowej. W przypadku niektórych szkoleń/kursów termin będzie podany odgórnie. Zachęcamy więc do śledzenia na bieżąco zakładki Szkolenia –> Planowane.

Wspomniane szkolenia mogą zostać przeprowadzone zarówno w Klinice Okólnej (ul. Okólna 3) w Olsztynie, jak i w lokalizacjach zaproponowanych przez Państwa, pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. 

 

***

Sympozjum Okluzja – „Leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

Postępowanie krok po kroku na podstawie analizy przypadków klinicznych.”

 

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

PROGRAM KURSU (godziny podane orientacyjnie)

/szkolenie dla minimum 50 osób; preferowane miejsce: sala konferencyjna/

 

I dzień

10:00 – 10:15 – Powitanie. Wprowadzenie do tematyki kursu.

10:15 – 11:30 – Wykład I:

- Jaka jest różnica między okluzją statyczną, a dynamiczną?

- Jak analizować okluzję u leczonego pacjenta?

- Co to jest relacja centralna i czym różni się od zwarcia centralnego?

- Jak prawidłowo określić relację centralną i wysokość zwarcia?

- Czy wykres łuku gotyckiego i diagram Posselta może pomóc w rozumieniu problemów okluzyjnych?

- Czym jest płaszczyzna referencyjna i jakie ma znaczenie w codziennej praktyce?

- Czy zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora może pomóc w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia?

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 – Wykład II:

- Ustalanie prawidłowej wysokości zwarcia i jej rejestracja na uzupełnieniach tymczasowych.

- Zastosowanie włókien szklanych i materiałów kompozytowych w rekonstrukcji zwarcia.

- Adaptacja pacjenta do nowych warunków zwarciowo – artykulacyjnych.

- Wykonanie uzupełnień długoczasowych w prawidłowej okluzji.

- Dobór materiałów ceramicznych w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 – Wykład III:

- Planowanie leczenia i rozwiązywanie trudnych sytuacji okluzyjnych.

- Dobra współpraca z laboratorium warunkiem powodzenia w leczeniu protetycznym.

- Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatorów indywidualnie nastawialnych.

- Montaż modeli w artykulatorze.

- Pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w arty-kulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych.

 

II dzień

10:00 – 11:30 – Transmisja na żywo z sali klinicznej lub prezentacja nagranego wcześniej materiału z sali klinicznej:

- Prezentacja pacjentów przygotowanych przez uczestników kursu.

- Analiza okluzji i omówienie planu leczenia.

- Ustalenie relacji centralnej i jej rejestracja materiałem kompozytowym.

- Tymczasowa odbudowa zwarcia materiałem złożonym wykonywanym przez uczestników kursu, którzy przyjechali z własnym pacjentem.

11:30 – 12:30 – Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 – Ciąg dalszy transmisji lub prezentacji materiału z sali klinicznej

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 – Podstawowe informacje o biofunkcjonalnym systemie protetycznym BPS:

- Możliwość zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych.

- Metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych.

- Zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia łuku gotyckiego w przypadki bezzębia.

17:00 – 17:30 – Zakończenie kursu i dyskusja