Podstawy okluzji w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej

W naszej Pracowni po raz kolejny odbyło się szkolenie, które tym razem dotyczyło podstaw okluzji w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej i zastosowania łuku twarzowego i artykulatora. Kurs poprowadził dr n. med. Piotr Okoński. Uczestnicy zapoznali się z tematem zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W drugiej części spotkania mieli oni okazję m.in. zamontować łuk twarzowy, przenieść rejestrację łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie nastawialnego oraz zaartykulować modele w artykulatorze.