Zasady rekonstrukcji tkanek zębów przy zastosowaniu materiałów ceramicznych oraz wkładów z włókien szklanych i kompozytów

W dniu 17.10.2014 r. odbyło się szkolenie pt. „Zasady rekonstrukcji tkanek zębów przy zastosowaniu materiałów ceramicznych oraz wkładów z włókien szklanych i kompozytów”, które poprowadził dr n. med. Piotr Okoński. Podczas spotkania omówiono wszystkie zalety uzupełnień wykonanych z dwukrzemianu litu, określono wskazania do ich zastosowania, jak również wyjaśniono zasadę preparacji zębów do konkretnych uzupełnień – licówek, koron, mostów.