Protezy hybrydowe

Protezy hybrydowe, to nowoczesne rozwiązanie odbudowy implantologicznej u pacjentów z całkowitym bezzębiem lub z rozległymi brakami zębowymi. Polega ono na wykonaniu belki tytanowej z zaczepami do każdej licówki (zęba). Belka ta jest wykonywana indywidualnie dla każdego pacjenta, przy wykorzystaniu technologii CAD/CAM. Dla naszej pracowni belki hybrydowe wykonuje firma Nobel Biocare. Na belce tej umiejscawia się wysokiej jakości zęby kompozytowe i odbudowuje tkanki miękkie (dziąsła, brodawki międzyzębowe) kompozytem w kolorze dziąseł. Następnie taka praca przykręcana jest do wszczepionych u pacjenta implantów, a otwory zamykane są tym samym kompozytem, który został użyty w procesie wykonania hybrydy.

Takie rozwiązanie przy odbudowie implantów posiada szereg zalet, m.in.:

1. Niewielka masa (waga) takiej protezy – implanty nie są bardzo obciążane. Dla porównania most okrężny – uzupełniający wszystkie zęby w szczęce lub żuchwie – oparty na 6-ciu implantach, wykonany z porcelany na podbudowie metalowej będzie ważył w zależności od wielkości i ubytku tkanek miękkich (dziąseł) od 48 do 62 g. Jeśli zaś ten sam brak uzupełnimy belką hybrydową tytanową z zębami kompozytowymi, to będzie ona ważyła od 8,5 do 12 g, zaś wykonana na podbudowie tlenku cyrkonu (most pełnoceramiczny) od 24 do 31 g. Jest to ogromna różnica.

2. Możliwość wykonania belki hybrydowej uzupełniającej wszystkie zęby w szczęce lub w żuchwie przy wykorzystaniu mniej niż 6-ciu implantów – czasami u pacjenta nie ma możliwości wszczepienia 6-ciu implantów ze względu na duże zaniki kości. Wtedy można wszczepić mniej implantów (4 lub 5), a to już pozwoli na uzupełnienie wszystkich zębów za pomocą belki hybrydowej .

3. Estetyka – jest to niezwykle ważne w przypadku każdej pracy protetycznej. Przy dużych brakach dochodzi do zaniku kości i tkanek miękkich (dziąseł). W związku z tym praca protetyczna musi zrekonstruować więcej niż same zęby. Jeśli wykonamy most porcelanowy na podbudowie metalowej lub na podbudowie z tlenku cyrkonu (pełnoceramiczny), to nie mamy możliwości bardzo precyzyjnej odbudowy tkanek miękkich (dziąseł). Przy użyciu kompozytu jest to możliwe.

4. Łatwość naprawiania – w pracach innych niż hybrydowe implant jest sztywno połączony z kością (zrośnięty) i na co dzień na pracę protetyczną działa ogromna siła – nic tej siły nie amortyzuje. Dlatego w przypadku prac na implantach wykonanych na podbudowie z metalu lub tlenku cyrkonu, może dochodzić do „chippingu” – odpryskiwania malutkich kawałeczków porcelany lub delikatnego pękania. Można to naprawić w ustach kompozytem, ale to już nie będzie praca jednorodna. W przypadku zaś prac na belkach hybrydowych licowanych kompozytem rolę amortyzatora przejmuje kompozyt, który jest materiałem „elastycznym” i wykazuje lekkie ugięcie w przeciwieństwie do porcelany, która jest bardzo twarda. Ponadto, jeśli dojdzie do uszkodzenia, to kompozyt naprawiamy kompozytem. Gdyby doszło do większego uszkodzenia lub np. zaniku tkanki miękkiej (dziąsła), można taką pracę odkręcić i naprawić ją w laboratorium (w pracowni).