Zasady udzielenia gwarancji

1. ASP Protetyka Stomatologiczna udziela gwarancji na wykonane uzupełnienia protetyczne.

2. ASP Protetyka Stomatologiczna udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienne elementy pracujące (czapki, wkładki) zasów i zatrzasków w uzupełnieniach protetycznych wykonanych przez ASP.

3. Dowodem wykonania pracy przez ASP jest certyfikat dołączony do wykonanego uzupełnienia protetycznego.

4. Gwarancji nie podlegają:

5. Gwarancji NIE UDZIELAMY, jeśli u pacjenta występują braki w uzębieniu w łuku przeciwstawym do tego, w którym wykonano pracę protetyczną i braki te nie zostaną uzupełnione zgodnie z zaleceniami w przeciągu 6 miesięcy od daty oddania pracy.

6. Gwarancji NIE UDZIELAMY na prace zaprojektowane niezgodnie z zasadami (na "życzenie" pacjenta).

7. Gwarancji NIE UDZIELAMY na prace wykonane u pacjentów ze znacznie obniżoną wysokością zwarcia, jeśli prawidłowa wysokość zwarcia nie zostanie odtworzona podczas danego leczenia protetycznego.

8. Jedynym dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest wydany przez ASP certyfikat. Musi on zostać dołączony do naprawianego uzupełnienia. W przypadku nie dostarczenia certyfikatu naprawa nie zostanie uznana jako gwarancyjna.